Betaling

Når registreringsskjema er fylt ut og sendt inn, er det tid for å betale. Betaling alene er ikke regnet som påmelding.

  • Treffavgift er NOK 700,-* fra 1. april
  • Betaling til bank fra bank i utlandet, vennligst betalt NOK 50,- ekstra per betaling. *Bankgebyr.
  • Foretrukket: Innbetaling til bankkonto: 0539.50.03749 Restless CSR23

Alternativt: Vipps-nummer er 793807 (CSR23) Restless

* Fra utlandet Vi beklager, men bank betaling fra utlandet gir et gebyr på NOK 50,- per betaling (ikke per person).

IBAN-nummer:
BIC:DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer:NO6505395003749
Papirformatert IBAN-kontonummer:NO65 0539 5003 749
  • IBAN nummer til konto
  • BIC (SWIFT) til DNB Bank ASA
  • Bankens adresse som er: DNB Bank ASA, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Prøv eventuelt Wise:

Mail: webmaster(a)restless.no